Frivillig arbejdskraft for 43,6 mio. kr.

3.489 trænere, ledere og frivillige hjælpere arbejdede sidste år i 365.967 timer for at sikre borgere i Hillerød Kommune et tilbud om at dyrke idræt. 

365.967 timer.

Det brugte 3.489 frivillige på at drive idrætten i Hillerød Kommune i 2008.

Skulle trænere, holdledere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer eller frivillig hjælpere have en timeløn på 120 kr. for at udføre det samme arbejde, ville det koste godt 43,6 mio. kr. om året at skabe et tilbud om at dyrke idræt for de godt 17.000 borgere, der er medlemmer af kommunens idrætsforeninger.

Timeforbruget svarer til 216 fuldtidsjob.

Det er hovedtallene i det samfundsregnskab for 2008, som Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har udarbejdet.

Formålet med samfundsregnskabet er at synliggøre værdien af det bidrag, som idrætten yder til samfundet.

- Vi vil vise, at de mange frivillige i kommunens idrætsforeninger ikke bare stiller krav om økonomi og faciliteter, men også selv yder en kæmpe frivillig indsats til gavn for samfundet, siger Jørgen Nielsen, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI).

Desuden skal regnskabet illustrere sammenhængen - eller manglen på samme - med Hillerød Kommunes prioritering af resurser til området.

- Det er desværre lykkedes over al forventning. Vores frivillige yder en indsats svarende til en værdi på 43,6 mio. kr. for at drive en aktivitet, som en tredjedel af kommunens indbyggere har glæde af, samtidig med at kommunens anlægsbudget for hele idrætsområdet i de kommende fire år er på nul kroner, siger Jørgen Nielsen.

- Desuden medvirker idrætten til at forebygge og øge sundheden for den enkelte borger. På den måde sparer idrætten kommunen for en masse udgifter.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det ville koste kommunen på social- og sundhedsområdet, hvis der ikke var 3.500 frivillige, der arbejdede for at skabe et tilbud for andre, siger Jørgen Nielsen.

Opgørelserne over antallet af medlemmer og timeforbruget hos såvel trænere, holdledere og ledere er  baseret på foreningernes egne indberetninger i en spørgeskemaundersøgelse gennemført i sensommeren 2009. 50 ud af 54 medlemsforeninger har svaret.

Yderligere information: Jørgen Nielsen, formand for Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), tlf. 30630787.

Fakta om HSI: Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger er en sammenslutning af idrætsforeningerne i Hillerød Kommune. Foreningens formål er bl.a. at være talerør og kontakt mellem foreningerne og kommunen, at fastholde en samlet, fælles anlægsønskeliste med idrætsforeningernes ønsker til anlæg og vedligeholdelse, og at skabe så gode rammer som muligt for idrætslivet i Hillerød. HSI har p.t. 54 medlemsforeninger, der tilsammen har godt 17.000 medlemmer.
Gørløse Skytte- & Idrætsforening | Strøvej 96 | 3330 Gørløse