Gørløse Skytte- & Idrætsforening

Generalforsamling i Gørløse SI 2020

Generalforsamlingen afholdes d. 01.09.2020 kl. 19.30 - 21.00 i klubhuset, Strøvej 96, 3330 Gørløse

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Godkendelse af regnskaber v. kasserer
  • Hovedkassen
  • Skytter
  • Afdelingernes regnskaber
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før)

   1.  Generalforsamlingen konstaterer og beslutter, at intet medlem af en af GSI’s afdelinger kan være kontingentfrit, når vedkommende samtidig dyrker sin sport i afdelingen på lige fod med andre medlemmer. 

   2.  Generalforsamlingen konstaterer og beslutter, at der kan ydes kontingentfrihed for spillende trænere i klubbens afdelinger. Dette er fuldt i overensstemmelse med DGI's love og regler. 

   3. Skift af bank til Spar Nord for alle afdelinger, undtagen Skytteafdelingen7. Valg af hovedbestyrelse
  • Valg af formand - lige år. Valg af kasserer - ulige år, for 2 år af gangen
  • Eventuelt valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, for 1 år af gangen
  • Evt. nyvalgte formænd godkendes
8. Valg af 2 revisorer
  • En på lige år og en på ulige år
  • Valg af revisorsuppleant, hvert år
9. Valg af fanebærer, hvert år
  • Valg af suppleant for fanebærer, hvert år
10. Evt. (alt kan drøftes, og intet besluttes)
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Gørløse Skytte- & Idrætsforening | Strøvej 96 | 3330 Gørløse | formand.goerlose@gmail.com